ถ้าเรากำลังสับสน นั่นถูกแล้ว ถ้าเห็นความสับสนแสดงว่าเห็นชีวิตแล้ว

3035
views
ถ้าเรากำลังสับสน

ถ้าเรากำลังสับสน นั่นถูกแล้ว ถ้าเห็นความสับสนแสดงว่าเห็นชีวิตแล้ว

ทุกๆคนกำลังสับสน ทุกๆคนกำลังสงสัย ทุกๆคนกำลังทำอะไรๆ

ทุกๆคนอยู่แบบมีความหวัง ทุกคนๆมีความฝัน

ทุกๆคนจึงทำตามความฝัน และหวังว่าจะได้ทุกๆอย่างตามที่ฝัน
แต่มีบางคนอาจสมหวัง และมีบางคนไม่สมหวัง

ผู้หญิง

เพราะธรรมชาติของใจทุกๆคน ต้องการเติมเต็มในสิ่งขาด ใจไม่เคยพอไม่เคยหยุด

ใจจึงสับสนกับสิ่งที่ทำและสับสนกับผลที่ได้รับ นี่แหละใจคน มันถูกแล้ว
ถ้าไม่สันสับก็ไม่ใช่ใจสิ

ฉะนั้น จะเอาอะไรๆกับใจ และไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไร ถ้าใจมันรู้คำว่า “พอ”

ถ้าหยุดอยู่ที่กาย ใจจะหยุด จงรู้สึกตัวให้เต็มที่ และเอาฐานจิตไว้ที่กลางกาย ใจจะเย็นลงและสบายขึ้น เพราะใจมันหยุด

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒