‘ภูเก็ตโมเดล’ ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้ นำร่องดึงต่างชาติเที่ยว ตั้งเป้า 2 ล้านคน

1000
views

เปิด “ภูเก็ตโมเดล” รับต่างชาติ ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง สิ้นเดือนมีนาคม 2564 คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยว ประมาณ 2 ล้านคน

วันนี้ (24 ส.ค.63) เวลา 08.30 น. ที่ประชุม ศบค. (ชุดเล็ก) มีความเป็นห่วงในเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นในกรณีจะใช้ภูเก็ตเป็นโมเดล ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบินในปัจจุบันที่มีจำนวนจำกัด รวมถึงมาตรการสาธารณสุขต่างๆ ที่จะมีความเชื่อมั่นเพียงใด เมื่อต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากขึ้น ประกอบกับ รมว.พิพัฒน์ ได้ให้สัมภาษณ์กรณีดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ว่าไตรมาสสุดท้าย (ต.ค.-ธ.ค. 63) คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว ประมาณ 2 ล้านคน นั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอชี้แจงว่า ในการตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยว หลังจากเริ่ม “ภูเก็ตโมเดล” แล้ว จะขยายพื้นที่รับนักท่องเที่ยวไปยังภาคอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ประมาณ 2 ล้านคน โดยจะมีระยะเวลา 6 เดือน คือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง สิ้นเดือนมีนาคม 2564

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวต้องไม่แพร่เชื้อ จึงมีมาตรการในการป้องกันคือ ให้กลุ่มนักท่องเที่ยวอยู่ในขอบเขตที่จำกัด โดยจะต้องพักอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14 วัน เมื่ออยู่ครบจะมีการตรวจเชื้อโควิด-19 ถ้าไม่พบเชื้อ นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจึงจะสามารถออกจากพื้นที่ไปเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอื่นได้

รมว.พิพัฒน์ รัชกิจประการ กล่าวย้ำว่า แนวทางและมาตรการต่างๆ ดังกล่าวนี้ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และเชื่อว่าจะสามารถช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูกิจการได้โดยเร็ว อีกทั้งทำให้ประชาชนคนในพื้นที่มีงานทำต่อไป

อ่านต้นฉบับ >