วิธีการแผ่เมตตา เปลี่ยนศัตรูผู้คิดร้ายให้กลับใจ ถ้าจะให้ได้ผลเร็วควรทำอย่างไร

1744
views

การแผ่เมตตาให้แก่ผู้คิดร้ายต่อเรา ถ้าจะให้ได้ผลเร็วควรทำอย่างไร พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

ถาม : การแผ่เมตตาให้ผู้คิดร้ายแก่เรา หากจะให้ได้ผลเร็วควรทำอย่างไร กินเวลานานเท่าไรจึงจะได้ผล ถ้าไม่ได้ผลแสดงว่า กิเลสของผู้รับหนา รับไม่ได้

หลวงพ่อพุธ : การแผ่เมตตานี้ จะให้ได้ผลเร็ว หรือไม่ได้ผลเร็วนั้น มันต้องอาศัยทั้งสองฝ่าย ถ้าหากสมมติว่าผู้แผ่เมตตา ก็มีพลังจิตพอที่จะส่งกระแสให้เขาได้รับผล ผู้รับก็มีพลังทางจิตพอที่จะติดต่อสื่อสารรับรู้กันได้ อันนี้สำเร็จเร็ว

ทีนี้การแผ่เมตตาโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ ๆ ว่าใครแผ่เมตตาให้ แต่อิทธิพลความปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งเราตั้งไว้ในจิตในใจของเรานี้ ก็สามารถบันดาลให้เกิดผลแก่ผู้รับได้เหมือนกัน ทั้ง ๆ ที่ผู้รับไม่รู้ เพราะมันเป็นพลังจิตอันหนึ่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแผ่เมตตาที่ได้ผลอย่างแน่นอนที่สุด ก็คือว่า ตัวของผู้แผ่นั้นแหละ ทำให้จิตมีเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา มีอุเบกขา เป็นอุบายกำจัดความอิจฉาริษยา หรือกำจัดกิเลสที่เรียกว่า เป็นสิ่งที่โหดเหี้ยมในจิตในใจให้หมดไป

ที่มา หนังสือ ธรรมปฏิบัติและตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม โดยพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) หน้า 301