กลับไปบ้านคราวนี้ทำเลย!! เงินทองไม่พอใช้ ทำอะไรไม่ขึ้น แก้ด้วยขอขมาพ่อแม่

2211
views
ล้างเท้าให้พ่อแม่


ก : มึง เคยคิดจะล้างเท้าให้พ่อแม่ไหม?
ข : ไม่ว่ะ ล้างทำไม เท้าสกปรกจะตาย
ก : แล้วตอนเด็กใครล่ะที่เป็นคนล้างสิ่งที่มึงบอกว่าสกปรก คิดเอง.

สำหรับการล้างเท้าพ่อ-แม่ เป็นแค่เหตุผลในการขอขมาพ่อแม่ เป็นสิ่งที่ลูก ๆ ทุกคนควรทำ เพราะใน ๑ ปีที่ผ่านมา เราไม่อาจรู้ได้ว่า มีสิ่งใดบ้างที่เราทำลงไป และเป็นเหตุให้พ่อแม่ไม่พอใจ ไม่สบายใจบ้าง ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม

และการขอขมาพ่อแม่ ยังเป็นแสดงออกถึงความสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาอีกด้วย ซึ่งการขอขมาพ่อแม่สามารถทำได้ทุกวัน และทุกเทศกาล

โดยเฉพาะช่วงงานปะเพณีสำคัญๆ ชวนลูกๆล้างเท้าพ่อแม่ จะจัดเต็มหรือลดทอนพิธีตามสะดวก หลักๆคือได้ขออโหสิกรรม และได้ขอพรจากพ่อแม่

ล้างเท้าพ่อแม่

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

๑.ธูปเทียนแพ ๑ ชุด(เป็นคำเรียกธูปกับเทียนอย่างละ ๕ คู่ วางเรียงซ้อนกันเป็นแพ) พร้อมพวงมาลัยดอกมะลิ ๑ พวง
๒.ซองพร้อมเงินให้พ่อแม่ เป็นการซื้อชีวิตใหม่จากบุพการี
๓.ชุดใหม่ให้พ่อแม่ นิยมเป็นชุดนอน
๔.กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่น และ

พรจากพ่อแม่

๕.ผ้าเช็ดเท้าผืนใหม่

ขั้นตอนประกอบพิธีล้างเท้าขอขมาพ่อแม่

๑. ก่อนทำพิธีให้อธิษฐานจิตบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ดังนี้ องค์พระพุทธเจ้า ลูกชื่อ………………….วันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมา ขอโอสิกรรมจาก คุณพ่อคุณ แม่ ขอองค์พระพุทธจงบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทอญ แม่สื้อ เทพยดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ธรณี พระแม่คง พระแม่พระพาย พระแม่พระเพลิง วันนี้ เวลานี้ ลูก

ชื่อ…………………….ได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมา ขออโหสิกรรมจาก คุณพ่อ คุณแม่ ขอจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเทอญ

๒. ให้พ่อกับแม่นั่งบนเก้าอี้หรือโซฟา เรานั่งกับพื้น

๓. ยกเท้าท่านมาล้างในกะละมังน้ำอุ่นที่เตรียมไว้ เวลานั้นอยากพูดอะไรก็พูด เช่น พ่อคะ/แม่คะ สิ่งต่างๆ ในชีวิตลูกทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคต ทั้งกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ที่ลูกได้กระทำล่วงเกิน หรือทำให้พ่อ/แม่ไม่สบายใจ ลูกกราบขออโหสิกรรมในสิ่งเหล่านั้นด้วยนะคะ (อยากพูดไรอีกก็พูด อาจจะมีน้ำตาไรบ้าง ขนลุกบ้าง) *ล้างพ่อ/แม่พร้อมๆ กันก็ได้

๔. หลังจากที่เราล้างไป พูดไป จนเสร็จ ก็นำเท้าท่านมาวางบนขาเรา ซึ่งมีผ้าเช็ดเท้ารองอยู่ เช็ดเท้าท่านให้แห้ง

๕. อย่าเพิ่งให้เท้าท่านถูกพื้น ให้วางไว้บนขาเราก่อน และอธิฐานจิตพร้อมพูดบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อีกครั้งว่า..พระแม่ธรณีเจ้าขา พระแม่คงคาเจ้าขา พระแม่พระพายเจ้าขา พระแม่พระเพลิงเจ้าขา ลูกมาขอกราบขมาลาโทษ

ล้างเท้าให้พ่อแม่

ขอเป็นทิพยญาณ นำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้ ไปบอกปู่ยมราช และนายนิติยบาลให้ด้วย ให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ ที่ผ่านมา ลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ลูกขอรับใช้กรรม แต่หลังจากนี้ไป ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี

๖. จากนั้นให้เราก้มหมอบลง และนำเท้าท่านมาวางบนหัวเรา

๗.ให้มอบพานธูปเทียนแพกับท่าน แล้วพูดว่า พ่อคะ/แม่คะ ลูกขอขมา ขออโหสิกรรม ขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยนะคะ (ท่านก็จะพูดให้ศีลให้พร ให้ชีวิตใหม่กับเรา)

พระพุทธเจ้า

๘. สุดท้าย ให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้า ลูกชื่อ…………………..ขออนุโมธนาบุญ จากพระพุทธเจ้า ให้สำเร็จบุญนี้ให้ลูกด้วย ลูกขอนำกุศลบุญส่วนหนึ่ง อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร ที่ติดตามลูกมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบัน ให้รับกุศลของลูก ณ บัดนี้ เดี๋ยวนี้!!

การขอขมาล้างเท้าให้พ่อกับแม่แบบนี้จะทำให้ชีวิตดีขึ้น ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ มีแต่เรื่องโชคดีเข้ามาในชีวิต ใครที่ปัญหาอุปสรรคเยอะ ชีวิตมีปัญหามากมายเข้ามา แต่พอขอขมาแล้วจะพบกับความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น