ภาวนา ‘พุทโธ’ ให้จิตมันชินก็ไปสวรรค์เป็นอย่างน้อย : หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

2811
views

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (พระราชพรหมยาน) วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ได้ให้โอวาทเกี่ยวกับการภาวนาไว้ว่า “คำว่าสมาธิแม้จะเล็กน้อยก็ตาม ถ้าทำทุกวันอารมณ์จิตจะชินหนักๆ ให้สังเกตว่าเวลานี้เราเคยเจริญสมาธิจะนั่งก็ได้ จะนอนก็ได้ตามชอบใจ บางคนนั่งไม่ถนัดก็นอน นอนก็เอาจิตรู้ลมหายใจเข้าออก รู้คำภาวนา ถ้าทำอย่างนี้จนชิน

ถึงเวลาไม่ได้ทำเกิดความรำคาญ ก็แสดงว่าสมาธิที่บรรดาท่านพุทธบริษัททำนั้นเกิดเป็นฌานแล้ว คือจิตมีการทรงตัว คำว่าฌานนี่ก็อารมณ์ชิน จิตมีการทรงตัวนั่นเอง ถ้าถึงเวลานั้นมันจะต้องทรงตัวของมัน เพราะหยุดจากกิเลส หยุดจากอารมณ์รักจากกิเลส

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

ในเมื่อเกิดอารมณ์ชินแบบนั้นขึ้นมา ถ้าเวลาเราจะตายถึงแม้อารมณ์อย่างนั้นจะไม่ถึงก็ตาม แต่ทุกคนทำทุกวัน ถึงเวลานอนไปก็นึกภาวนา นึกถึงลมหายใจเข้าออกภาวนาว่า “พุทโธ” ก็ได้ อะไรก็ได้ให้มันชินเป็นปกติทุกวัน จะใช้เวลามากหรือน้อยไม่สำคัญ นาที ๒ นาที ๓ นาที ก็ได้ตามสบาย ถ้าถึงอย่างนี้จิตจะมีอารมณ์ชินก่อนจะตาย

พระราชพรหมยาน

บรรดาท่านพุทธบริษัท บุญทั้งหลายทั้งหมดจะเข้ารวมตัว จะหาทางสกัดบาปอกุศลให้พ้นไปจากกำลังใจของเรา เมื่อบุญเข้าครอบงำ ถ้าจิตออกจากร่างกายเวลานั้นก็ต้องไปสวรรค์เป็นอย่างน้อย

**คัดลอกจากเพจ คำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง**

 
ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร