กระทรวงสาธารณสุข เตือนอย่าดึงหน้ากากอนามัยลงมาไว้ที่ใต้คาง อาจได้รับเชื้อโรคง่ายขึ้น

970
views

กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชน อย่าดึงหน้ากากอนามัยลงมาไว้ที่ใต้คาง เนื่องจากทำให้หน้ากากเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค พร้อมเตือนว่าหากถอดหน้ากากควรพกถุงไว้สำหรับเก็บหน้ากากจะดีกว่า

โดยเพจกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำอินโฟกราฟฟิก ออกมาเตือนประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดอยู่ในขณะนี้ว่าอย่าดึงหน้ากากลงมาไว้ที่ใต้คาง พร้อมทำภาพประกอบให้คนอ่านเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นคือหากดึงหน้ากากมาไว้ที่ใต้คางจะทำให้หน้ากากเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค และเมื่อดึงกลับมาใส่ตามปกติ จะทำให้ได้รับเชื้อโรคผ่านทางปากและจมูก

นอกจากนี้ได้ย้ำเตือนว่าหากถอดหน้ากากควรพกถุงไว้สำหรับเก็บหน้ากาก

สำหรับการสวมหน้ากากอนามัย เป็นวิธีการป้องกันตนเองเบื้องต้นเมื่อเกิดการเจ็บป่วย โดยที่ทุกท่าน ควรสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ สม่ำเสมอจนเกิดเป็นนิสัยของตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับตนเอง และผู้อื่นที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ การใช้หน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดจมูกที่เราเคยเห็นกันจะมีทั้งแบบคล้องหู และคาดหัวซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นแบบสายคล้องหูยางยืด เพราะสะดวกใช้และหาซื้อง่าย

วิธีการใช้หน้ากากอนามัย

1. ล้างมือให้สะอาด

2. จับที่บริเวณสายคล้องหูของหน้ากากอนามัยทั้งสองข้าง หากเป็นหน้ากากอนามัยชนิดเยื่อกระดาษ ให้สังเกตด้านที่มีสีเขียว หรือด้านที่มีลวด หันด้านนั้นออกด้านนอก

3. ก่อนใส่ต้องให้ลวดอยู่ด้านบนตรงบริเวณจมูก จากนั้นนำสายคล้องเข้ากับหู

4. กดขอบลวดให้แนบกับราวดั้งจมูกเรื่อยมาจนถึงใต้ขอบตา ไม่ให้มีช่องว่างระหว่างหน้ากากกับใบหน้า

5. สวมหน้ากากให้คลุมทั้งจมูกและปาก โดยดึงลงมาให้อยู่บริเวณใต้คาง

6. ระหว่างการสนทนากับผู้อื่นไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัย การรับประทานอาหารหรือน้ำ ให้จับบริเวณด้านบนของหน้ากากอนามัย ดึงลงมาไว้ใต้คาง ก่อนดึงกลับขึ้นไปใหม่

7. ต้องเปลี่ยนหน้ากาก เมื่อเปรอะเปื้อน หรือเปียกชื้น ในแต่ละวัน อาจใช้หน้ากากอนามัย 2-3 ชิ้น

8. การถอดหน้ากากอนามัยหลังใช้งาน ต้องจับบริเวณสายคล้องหูแล้วปลดออก

9. หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษใช้แล้วต้องทิ้ง และถ้าเป็นแบบผ้าซักแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้

10. การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ควรใส่ถุงพลาสติกก่อนท้องลงถังขยะที่มีฝาปิด เพราะถือเป็นขยะติดเชื้อที่ต้องกำจัดอย่างมิดชิด จากนั้นล้างมือให้สะอาด

📌