“หวายลูกนิมิต” มหาอุตม์มงคล อานุภาพแคล้วคลาด ป้องกันภูตผี พกติดตัวสิ่งชั่วร้ายไม่กล้ำกราย

30874
views
หวายลูกนิมิต

“หวายลูกนิมิต” ของมงคลที่เปี่ยมไปด้วยอานุภาพหลายประการทั้งแคล้วคลาด คงกระพัน มหาอุตม์ กันคุณไสย กันผีสางได้ดีเยี่ยม เพราะมากไปด้วยพลังบุญจากการประกอบกรรมบุญกุศลของสาธุชน และผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์

“หวายลูกนิมิต” เป็นหวายที่รองรับลูกนิมิตในพิธีฝังลูกนิมิต จากงานฉลองพระอุโบสถ ซึ่งในแต่ละวัดจะมีพิธีตัดลูกนิมิตเพียงครั้งเดียว และชาวพุทธเชื่อว่า การทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตเป็นบุญใหญ่ มีอานิสงส์มหาศาล นานๆจะมีสักครั้ง ทำให้หวายลูกนิมิต เป็นของที่หายากและมีอานุภาพมาก

ลูกนิมิต

ลักษณะของลูกนิมิตนั้น มีลักษณะเป็นหิน แต่งเป็นลุกกลมๆ ใหญ่คล้ายลูกปืนใหญ่โบราณ ซึ่งมีจำนวน ๘ ลูก ทิศละหนึ่งลูก เพราะมีคติถือว่าทิศทั้งแปดนั้น มีพระอรหันต์เจ้าประจำอยู่ทั้งแปดทิศ

พระอรหันต์ประจำทั้งแปดทิศดังนี้ ๑.ทิศบูรพา พระโกณฑัญญะ เป็นอรหันต์ประจำทิศ, ๒.ทิศอาคเนย์ พระมหากัสสป เป็นอรหันต์ประจำทิศ, ๓.ทิศทักษิณ พระสารีบุตร เป็นอรหันต์ประจำทิศ, ๔.ทิศหรดี พระอุบาลี เป็นอรหันต์ประจำทิศ, ๕.ทิศประจิม พระอานนท์ เป็นอรหันต์ประจำทิศ, ๖.ทิศพายัพ พระควัมปติ เป็นอรหันต์ประจำทิศ, ๗.ทิศอุดร พระโมคคัลลานะ เป็นอรหันต์ประจำทิศ, ๘. ทิศอีสาน พระราหุล เป็นอรหันต์ประจำทิศ

ลูกนิมิต

เมื่อตบแต่งลูกนิมิตแล้ว จะนำลูกนิมิตนั้นไปวางไว้ตามปากหลุมประจำทิศ แต่ละทิศให้สัปบุรุษมีโอกาสได้บำเพ็ญกุศล ปิดทองลูกนิมิตบูชาไหว้กราบพระอรหันต์แต่ละองค์ๆ ไปจนครบ ๘ องค์ ลูกนิมิตที่นำมาให้ปิดทองนี้ จะวางไว้บนสาแหรกหวายเพื่อเวลาฝังจะได้ใช้หย่อยลงไปในหลุมได้สะดวก ภายในหลุมทำเป็นถุงผ้าใบใหญ่สวมหลุมเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง เพื่อรองรับอัฏฐบริขารที่ผู้ศรัทธาจะบริจาคหย่อนลงไปในหลุมนั้น

ของเหล่านี้บางอย่างทางวัดก็จัดไว้จำหน่ายให้เพื่อความสะดวกของผู้ที่จะบริจาค อาทิ เข็ม ด้าย สมุด ดินสอ ผ้าอาบ เป็นต้น เมื่อเสร็จพิธีฝังลูกนิมิตแล้ว สิ่งของที่สัปบุรุษบริจาคไว้ตามหลุมเขาก็นำไปถวายพระต่อไป

สาแหรกหวายลูกนิมิต

ส่วนหวายที่เป็นสาแหรกของลูกนิมิตจะถูกตัดออกเป็นส่วนๆ นำไปแจกจ่ายแก่ศาสนิกชนที่มาร่วมในงาน ผู้ที่ได้หวายสาแหรกของลูกนิมิตไปก็นำหวายนั้นไปเลี่ยมหัวท้ายด้วยเงินทองนาคใส่ในกล่อง หรือทำหูคล้องสร้อยคอถือกันว่าเป็นมหาอุด คืออาวุธปืนไม่สามารถจะระเบิดจากลำกล้อง มาทำอันตรายผู้มีหวายสาแหรกลูกนิมิตอยู่กับตัวนั้นได้ หวายลูกนิมิตนี้เป็นที่นิยมของสุภาพสตรีไทยในสมัยก่อนนี้เป็นอันมาก พระคณาจารย์ท่านให้คาถามหาอุดกันปืนกำกับไว้ดังนี้

“อุดธังอัดโธ โธอุดธังอัด นะอุด โมอัด พุทยัด ธาปิด ยะอุด” ขณะภาวนาจงให้ได้คาบ (อึดใจหนึ่งว่าให้จบพระคาถา)

หวายลูกนิมิต

ซึ่งพุทธคุณด้านมหาอุตม์ คงกระพัน หนังเหนียว ถือคติในลักษณะของหวายนั้น มีความเหนียวคงทน จึงนิยมใช้ในอานุภาพของความเหนียว คงกระพัน มหาอุด คนในสมัยก่อนนิยมพกติดตัวหรือเลี่ยมห้อยคอบูชา เพราะถือว่าหวายลูกนิมิตเป็นของหายาก เนื่องจากในแต่ละวัดก็จะมีพิธีตัดลูกนิมิตเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันหวายลูกนิมิตที่ผ่านพิธีกรรมจากการตัดลูกนิมิตจากการสร้างพระอุโบสถในวัดต่างๆ นั้น ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่า หวายลูกนิมิตมีความเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัว หลายคนนำมาพกติดตัว หรือบูชาไว้บนหิ้งพระ หรือนำมาเลี่ยมเป็นตะกรุดห้อยคอ โดยพุทธคุณหลักๆ คือ มหาอุตม์ หนังเหนียว คงกระพัน แคล้วคลาด และเกิดความเป็นมงคลแก่ผู้บูชาในทุกๆ ด้าน

– เรียบเรียง