ฮือฮา! ‘บัวขาว’ จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีการกีฬาบัญชาเมฆ

931
views

แฟนมวยฮือฮา! ‘บัวขาว’ จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีการกีฬาบัญชาเมฆ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม บัวขาว บัญชาเมฆ โคตรนักมวยไทยพันธุ์แกร่งขวัญใจชาวไทย โพสต์เฟซบุ๊ค Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ) ระบุว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ร้อยตรี สมบัติ บัญชาเมฆ (พี่บัวขาว) ในฐานะ ประธานจัดตั้ง : โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีการกีฬาบัญชาเมฆ

วิทยาลัยเทคโนโลยีการกีฬาบัญชาเมฆ ณ เชียงใหม่ จากนักชกแชมป์โลกมวยไทยขวัญใจมหาชน บัวขาว บัญชาเมฆ ผู้รวบรวมความรู้ เรื่องศิลปะแม่ไม้มวยไทย นำสู่ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ วันนี้ เราได้ รวบรวมและจัดตั้งเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีการกีฬาบัญชาเมฆ ด้วยความมุ่งหวังที่จะพัฒนาสืบสานจรรโลงศิลปะมวยไทยและมีเข้าใจความเป็นอยู่อย่างไทย โดยที่จะผลิตนักศึกษาใน 3 ด้านเป็นสำคัญที่ประกอบไปด้วย

1.การเป็นนักกีฬา ที่มีศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นเลิศ

2.การมีทักษะความรู้เกี่ยวกับ การเกษตรนวัตกรรม ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.การเข้าใจ เรื่องของ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง

ทั้งหมดคือความมุ่งมั่นและตั้งใจของ บัวขาว บัญชาเมฆ และทีมงานต้องกราบขอขอบคุณอย่างสูง ผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง เชียงใหม่ ที่ได้ร่วมลงนาม MOU ตามตกลงช่วยเหลือทางวิชาการจั้ดตั้งวิทยาลัย และการให้คำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก

-วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
-รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
-หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-รองหัวหน้าศูนย์ประสานงานสารนิเทศกองทัพบก/ประจำกรมยุทธการทหารบก
-ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความ สำนักงานกฎหมายสิงห์วรรณะ ลอว์ ออฟฟิศ
-กำนันตำบลบ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อ่านข่าวต้นฉบับ

 
ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร