พ่อท่านกล่ำ ถาวโร “พระครูวิสุทธิจารี” วัดวิสุทธิยาราม (ศาลาบางปู) นครศรีธรรมราช

15110
views
พ่อท่านกล่ำ ถาวโร

พ่อท่านกล่ำ ถาวโร วัดวิสุทธิยาราม (ศาลาบางปู) นครศรีธรรมราช เป็นอริยสงฆ์เป็นพระสงฆ์ที่ให้ เป็นผู้ให้กำเนิดยันต์ราหูแปดทิศที่ทรงอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์  ต้นแบบให้กับวัตถุมงคลของหลักเมืองนครศรีธรรมราชที่มีความโด่งดังไปทั่วประเทศ

ผู้ก่อตั้งวัดวิสุธิยารามให้เป็นอารามได้ ทั้งพระสงฆ์และญาติโยมได้ประกอบศาสนกิจ ในทางพระพุทธศาสนา ได้ฉายาว่า “พระครูวิสุทธิจารี” ถือพรรมจรรย์ เพราะบวชเรียนตั้งแต่เป็นสามเณร อุปสมบท ณ วัดจันพอ นครศรีธรรมราช แล้วบูรณะวัดชะเมาซึ่งสมัยนั้นเป็นวัดร้าง มาเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน แล้วมาก่อตั้งวัดวิสุทธิยาราม (ศาลาบางปู) นครศรีธรรมราช เมื่อปี ๒๔๙๗

พ่อท่านกล่ำ ถาวโร

ประวัติ พระครูวิสุทธิจารี (พ่อท่านกล่ำ) วัดวิสุทธิยาราม (วัดศาลาบางปู)

พ่อท่านกล่ำ ท่านเกิดวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ ในปี พ.ศ.๒๔๓๕ ทวดชื่อ ขุนหลวง จารเรก ปู่ชื่อ ขุนศรี ย่าชื่อ นางอิ่ม โยมบิดาชื่อ นายหนูครุฑ โยมมารดาชื่อ นางแป้น คีรีนาถ โยมบิดา นายหนูครุฑ มีภรรยา ๔ คน และมีบุตรธิดา ๑๒ คน พ่อท่านกล่ำ เป็นบุตรคนเดียวของ โยมมารดาแป้น คีรีนนาถ  บ้านเดิมอยู่บ้านดวด (ลายสาย) พระ ครูวิสุทธิจารี บวชสามเณรที่วัดจันพอ ท่านเคยได้รับพระราชทินนาม “พระครูวิสุทธิจารี” ซึ่งแปลว่า ผู้รักษาซึ่งพรหมจรรย์ อันเป็นราชทินนามตกทอดมาจาก พระครูวิสุทธิจารี (พ่อท่านพุ่มเฒ่า) หรือที่รู้จักกันในนาม พ่อท่านพุ่ม วัดจันพอ ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของ พระครูวิสุทธิจารี (พ่อท่านกล่ำ)

พ่อท่านกล่ำ ถาวโร

วิสุทธิ หมายความว่า บริสุทธิ์
จารี หมายความว่า ผู้ประพฤติ

แปลอย่างตรงไปตรงมาก็คือ ผู้ประพฤติที่บริสุทธิ์ เป็นการยกย่องและสื่อความหมายว่า ท่านมีวัตรปฏิบัติที่บริสุทธิ์ ทั้งในทางโลกและทางธรรม มีความเคร่งครัดในศีล ซึ่งการจะปฏิบัติเช่นนี้ได้ตั้งแต่เด็กตลอดจนสิ้นอายุขัย ต้องเป็นผู้ที่ละวางกิเลสได้มากจนถึงหมดสิ้นซึ่งกิเลส

พ่อท่านกล่ำ ถาวโร

พระครูวิสุทธิจารี (พ่อท่านกล่ำ) ต่อมาเมื่อปี ๒๔๙๗ ได้จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ที่บ้านศาลาบางปู จนได้รับพระราชทาน พัทเสมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ พระครูวิสุทธิจารี  ได้พัฒนา สร้างเสนาสนะ ร่วมกับญาติโยม ตลอดจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๑ พระครูวิสุทธิจารี ได้มรณภาพลง ขณะอายุได้ ๙๖ ปี เป็นวันเดียวกับที่ท่านเกิดในทางจันทรคติ คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒

พระครูวิสุทธิจารี

ซึ่งในปัจจุบันสรีรสังขารของพระครูวิสุทธิจารี ซึ่งเส้นเกศา หรืออวัยวะอื่น ๆ ก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิม ยังคงเก็บอยู่ในมณฑป วัดวิสุทธิยาราม หมู่ที่ ๑๐ ถนนนครฯ-ท่าศาลา ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 – ขอบคุณเจ้าของภาพ/ข้อมูล … สาธุ สาธุ สาธุ