จองคิวล่วงหน้า!! ลงทะเบียนล่วงหน้าทำบัตรประชาชนใหม่ แบบ “New Normal” เริ่มจันทร์ที่ 22 มิ.ย.นี้!!

1313
views

กรมการปกครอง เปิดบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบใหม่ “New Normal”โดยประชาชนสามารถจองคิวนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://Q-online.bora.dopa.go.th/

เริ่มวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองทุกแห่ง และ สำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากนั้น จะขยายผลการดำเนินการจนครบทุกสำนักทะเบียนทั่วประเทศ ได้แก่ งานบริการต่าง ๆ ดังนี้

1. งานทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล จำนวน 15 งานบริการ

2. การขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้า เกี่ยวกับเอกสารการทะเบียนราษฎร สำเนารายการบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการจดทะเบียนครอบครัว และข้อมูลการจดทะเบียนชื่อบุคคล จำนวน 14 เอกสาร

สำหรับ เหตุผลที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทำธุรกรรมกับกรมการปกครอง ตั้งแต่ ทำบัตรประจำตัวประชาชน,ต่อบัตรประชาชน รวมถึงการแจ้งทะเบียนบ้านหาย ก็เพราะต้องการปรับรูปแบบเป็น “New Normal” ห่างไกลโควิด

เว็บไซต์ลงทะเบียน

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร