ขยายเวลาลดค่าก๊าซหุงต้ม – เอ็นจีวี คงราคาอีก 3 เดือน บรรเทาค่าครองชีพประชาชน

779
views

กบง. ขยายเวลาลดราคาก๊าซแอลพีจี ถัง 15 กิโลฯ คงราคา 318 บาท ต่อไปอีก 3 เดือน และตรึงราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวีทั้งรถสาธารณะ-รถยนต์ทั่วไป จนถึง ก.ค. 2563 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากโควิด-19

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติต่ออายุมาตรการลดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน ขนาดถัง 15 กก. ลง 45 บาทต่อถัง หรืออยู่ที่ประมาณ 318 บาทต่อถังออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมจะสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ ขยายไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าไปอุดหนุน

พร้อมกันนี้ยังได้ขยายเวลาปรับลดราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือ เอ็นจีวี ที่ใช้ในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก รถตู้ร่วม ขสมก. รถโดยสาร มินิบัส สองแถว รถโดยสารรถตู้ร่วม บขส. ปรับลดจาก 13.62 บาท/กก. เหลือ 10.62 บาท/กก. จนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการ และชะลอการขึ้นค่าโดยสาร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้อีกทาง

เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการและชลอการขึ้นค่าโดยสาร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้อีกทาง

ข้อมูล เพจ ไทยคู่ฟ้า

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร