ขั้นตอน “ลงทะเบียนเที่ยวปันสุข” รัฐช่วยค่าที่พัก ต้องมีแอปฯนี้เพื่อรับเงิน 600 บาท

1873
views

ลงทะเบียนเที่ยวปันสุข – เปิดขั้นตอนเบื้องต้น “ลงทะเบียนเที่ยวปันสุข” เงื่อนไขควรรู้ก่อนเปิดแพลตฟอร์มให้ลงทะเบียนจริง หลังรัฐบาลช่วยค่าที่พัก รับอี-วอยเชอร์ แจกเงินเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

จากกรณี น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในส่วนของการสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยระบุว่า ที่ประชุมเห็นชอบใน 3 โครงการ “เที่ยวปันสุข” โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ “กำลังใจ”

สำหรับเจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จำนวน 1.2 ล้านคน

สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนง 1 คน 1 สิทธิ์ ผ่านแพลตฟอร์ม ธนาคารกรุงไทย โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าเดินทางผ่านผู้ประกอบการท่องเที่ยว 2,000 บาทต่อคน เดินทางไม่เกิน 2 วัน 1 คืน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2563)

โครงการ “เราไปเที่ยวด้วยกัน”

นักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไป ได้รับส่วนลดค่าจองห้องพัก จากการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม ธนาคารกรุงไทย 1 คน 1 สิทธิ์

สามารถจองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ นักท่องเที่ยวจ่ายค่าที่พัก 60% โดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าห้องพัก 40% ต่อคืน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท (รัฐบาลจ่ายเงินให้โรงแรมหลังนักท่องเที่ยวเช็กเอาต์)

ในส่วนของผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก มีเงื่อนไขดังนี้

ราคาห้องพักจะต้องไม่สูงกว่าราคาที่เสนอขายผ่านเว็บจองที่พักออนไลน์ (OTA)
ผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์ม ธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกโรงแรมได้เอง รวมไปถึงจะได้รับสิทธิ์ อี-วอยเชอร์ (E-Voucher) แจกเงินเที่ยว 600 บาทต่อคืน (สูงสุดไม่เกิน 5 คืน) เมื่อใช้จ่ายในโรงแรมสำหรับการท่องเที่ยวข้ามจังหวัด โดยจะได้รับเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันเช็กอิน ถึง วันเช็กเอาต์

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ดาวน์โหลด

ระบบปฏิบัติการ iOS ดาวน์โหลด

โครงการ “เที่ยวปันสุข”

รัฐสนับสนุนให้ประชาชนไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน โดยจำหน่ายบัตรโดยสาร ทั้งเครื่องบิน รถเช่า รถขนส่ง ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 40 (ไม่เกิน 1,000 บาท)

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่เชื่อมโยงกันระหว่าง “เที่ยวปันสุข” และ “เราไปเที่ยวด้วยกัน” ถ้าหากมีการจองห้องพักในโครงการ “เราไปเที่ยวด้วยกัน” จะสามารถจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับในราคา 2,500 บาท อีก 1 สิทธิ์

คาดว่าจะเร่ิมเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 เป็นเวลา 4 เดือน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม ธนาคารกรุงไทย เพื่อรับ Promotion Code.

เนื้อหาต้นฉบับ

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร