เกณฑ์ทหารปีนี้ ลดวันตรวจเลือกฯจาก 27 เหลือ 17 วัน หลังถูกตัดงบฯช่วยโควิด

1734
views
เกณฑ์ทหารปีนี้

‘เกณฑ์ทหาร’ เป็น 23 ก.ค.-9 ส.ค.ลดวันตรวจเลือกฯจาก 27 เหลือ 17 วัน หลังถูกตัดงบฯช่วยโควิด

16 มิ.ย.63- มีรายงานว่า กองทัพบก (ทบ.)ได้เสนอปรับปรุงแนวทาง และลดจำนวนวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 ใหม่อีกครั้งเพื่อให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาอนุมัติ จากที่กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 26 ก.ค.-23 ส.ค. เว้นวันที่ 28 ก.ค.และ 12 ส.ค. (รวม 27 วัน)เพื่อลดความคับคั่งของผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ เปลี่ยนมาเป็นวันที่ 23 ก.ค.-9 ส.ค. เว้นวันที่ 28 ก.ค.( รวม 17 วัน )

กำหนดวันเกณฑ์ทหารประจำปี 2563

ทั้งนี้ เนื่องจาก ทบ.ถูกปรับลดงบประมาณเพื่อไปสนับสนุน รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ได้ลดลงมาเป็นลำดับ จนรัฐบาลได้กำหนดมาตรการผ่อนปรนแล้ว

ดังนั้น จำนวนคนที่เข้ารับการตรวจเลือกฯเดิมกำหนดไว้วันละไม่เกิน 150 คน ให้ปรับเพิ่มเป็นวันละไม่เกิน 500 คน/หน่วย ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายไปกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม มาตรการการควบคุม และเฝ้าระวังโรคตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขยังคงมีความเข้มข้น และ ให้หน่วยตรวจเลือกฯปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น ยังเสนอปรับปรุงแนวทางการขอสละสิทธิ์ผ่อนผัน และการสมัครใจเข้ารับราชการจะต้องแจ้งความประสงค์ ที่หน่วยสัสดีเขต ในภูมิลำเนาของตน ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.- 22 ก.ค.63 จึงไม่สามารถขอสละสิทธิ์ หรือ สมัครใจได้ระหว่างวันที่มีการตรวจเลือกฯ ตามเดิม

กำหนดวันเกณฑ์ทหารประจำปี 2563

ส่วนกำหนดส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 เข้าหน่วย ในวันที่ 1 ก.ย. 63 และรับ-ส่งทหารกองประจาการข้ามเขตกองทัพภาค ในวันที่ 3 ก.ย. 63 สำหรับทหารกองประจาการ ผลัดที่ 2 ยังคงส่งเข้าหน่วย ในวันที่ 1 พ.ย. 63 ตามปกติ

มีรายงานว่าด้วยว่า ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ช่วงแรก ได้งดเว้นการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ เพื่อลดความเสี่ยง แต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นที่ สานักงาน ป.ป.ส. ต้องการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของทหารกองเกินฯ

ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นชายไทยมารวมตัวกันมีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าไปพัวพันกับยาเสพติด ทบ.จึงได้พิจารณาและเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงให้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางการตรวจหาสารเสพติดฯ โดยเชิญหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประชุมฯ เพื่อหาแนวทางที่รอบคอบ และเหมาะสมเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป.

เนื้อหาต้นฉบับ