เตือนภัย ! 8 หมู่บ้าน 3 จังหวัด เฝ้าระวัง น้ำหลาก-ดินถล่ม

1583
views

ศูนย์ฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นเตือนภัยขอประชาชนเฝ้าระวัง 8 หมู่บ้าน ใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์

(14 มิถุนายน 2563) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่มสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา (สวพ.) กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)ได้ขึ้นเตือนภัยเฝ้าระวัง (สีเขียว)ใน 8 หมู่บ้าน ใน 3 จังหวัด คือกาฬสินธุ์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์

สำหรับ 8 หมู่บ้านที่ต้องเฝ้าระวังประกอบด้วย

1 บ้านบังต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์

2 บ้านคำหม่วย ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

น้ำหลาก-ดินถล่ม

3 บ้านทุ่งนาดี ต.วังยาง อ. เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก

4 บ้านคลองตะเคียนต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ. พิษณุโลก

5 บ้านไทรดงยั้งต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ. พิษณุโลก

6 บ้านห้วยบ่อทองต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

7 บ้านวังกระทะ ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

8 บ้านฟากนา ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ที่มา : ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก – ดินถล่ม สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ

เนื้อหาต้นฉบับ

 
ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร