เตือน! พื้นที่ภาคใต้ ระวังโรคไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาด ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

1449
views
ระวังโรคไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา

ยุงลายร้ายไม่แพ้โควิด-19 “ไข้เลือดออก” อาจกลับมาระบาดหากไม่ดูแลสภาพแวดล้อม กรมควบคุมโรค มีการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ระหว่างวันที่ 7-13 มิ.ย.63 คาดว่าช่วงนี้จะมีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายเพิ่มขึ้น จากการที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทย

 ชิคุนกุนยา

เตือน! พื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาด ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และมีการแพร่กระจายของโรคไปยังจังหวัดอื่นจากผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดต่อนำโดยแมลง ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ ผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการดังนี้

อาการของโรคไข้เลือดออกที่ควรระวัง

-อาการไข้สูง

-ปวดข้อ -ข้อบวมหรืออักเสบ

-ปวดศีรษะ -ปวดกระปอกตา

-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

-มีผื่นหรืออ่อนเพลีย

3 เก็บ ป้องกัน 3โรค ไข้เลือดออก

มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3โรค” เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่ดีที่สุด คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และการป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด

หากพบผู้ที่มีอาการไข้ ปวดข้อ หรือมีผื่น ควรแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื่นที่เพื่อดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ข้อมูลจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์