เพราะกรรมลิขิต “เรื่องบังเอิญไม่มีจริง” เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี

12235
views
กรรมลิขิต

การพบกันในปัจจุบันคือผลของกรรมในอดีต แต่ชีวิตจะเป็นเช่นไรในอนาคต คือผลของกรรมที่เราจะทำในปัจจุบันนี้ พุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องเหตุและผล ให้เชื่อมั่นและศรัทธาในการกระทำของตัวเอง เพราะทุกอย่างล้วนมีเงื่อนไข มีเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้น ถ้าเงื่อนไขตรง สิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้น ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสำเร็จ เรื่องความมั่งคั่ง หรือเรื่องอะไร ที่คนเราต้องเจอ เรื่องบังเอิญไม่มีจริง “ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ” คำสอนจากพระพุทธองค์

เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี

พระพุทธองค์ทรงสอน ว่า..

๑. ไม่ว่าเราได้พบเจอใคร เขาเหล่านั้นคือคนที่เราจะต้องได้พบเจอ ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราด้วยเหตุบังเอิญ

๒. ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวใดๆ ขึ้นในชีวิตเรา มันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิด ไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้าย ไม่มีเรื่องใดที่บังเอิญ เพราะเราก็เคยทำอย่างนี้กับเขามาก่อนเมื่ออดีตชาติ

๓. เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น เกิดเมื่อไหร่ ที่ไหน เวลาใด นั่นคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรที่ไม่ควรเกิด เพราะมันต้องเกิด ต่อให้คุณเตรียมตัวหรือไม่ได้เตรียมตัว เมื่อปัจจัยถึงพร้อม สิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นในทันที

เมื่อปัจจัยจบ ต้องยอมรับว่าจบ

๔. เมื่อปัจจัยจบ ต้องยอมรับว่าจบ อย่าเหนี่ยวรั้ง อย่าเอาแต่อาลัยอาวรณ์ ขอให้รู้ว่าเมื่อสุดมือสอยก็ให้ปล่อยมันไป กล้าเผชิญในสิ่งที่เกิดขึ้น เรื่องดีๆ กำลังรอคุณอยู่ข้างหน้า

๕. ทำความดีในปัจจุบันให้มากที่สุด แล้วไม่ต้องสนใจว่าเราเคยทำกรรมอะไรมาบ้าง เพราะคิดไปก็เปล่าประโยชน์ เราทำอะไรกรรมเก่าไม่ได้แล้ว แต่ผู้มีปัญญาจะคิดว่า กรรมใหม่ดีๆ มีอะไรที่ยังไม่ได้ทำและควรทำได้บ้าง แล้วจึงทำ สรุปกรรมดีในปัจจุบันสำคัญที่สุด

เรื่องบังเอิญไม่มีจริง

ธรรมทาน

~ กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของภาพถ่าย พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน