วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR

3590
views
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ( Cardio pulmonary resuscitation : CPR ) คือ การช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือคนที่หยุดหายใจกระทันหันจากระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจล้มเหลวลักษณะของผู้ป่วยที่ต้องทำการฟื้นคืนชีพ

ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR ดังต่อไปนี้

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR

1.ปลุกเรียกผู้ป่วย : ตรวจสอบว่าผู้ป่วยรู้สึกตัวหรือไม่
2 ขอความช่วยเหลือ : เรียกผู้คนที่อยู่ในระยะใกล้เข้ามาร่วมช่วยเหลือผู้ป่วย
3. โทร 1669 : โทรขอความช่วยเหลือสายด่วน 1669 พร้อมนำเครื่อง AED มาด้วย
4. ตรวจสอบการหายใจ : ประเมินผู้ป่วยหากไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ ให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพทันที
5. ช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการกดหน้าอก : จัดท่าผู้ป่วยนอนหงาย วางสันมือข้างหนึ่งตรงครึ่งล่างกระดูกหน้าอก และวางมืออีกข้างประสานกันไว้