จ.ภูเก็ต พร้อมอนุญาต เดินทางเข้าพื้นที่ เข้ม 8 จังหวัดเสี่ยง กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน

936
views
ภูเก็ตเข้ม!8จังหวัด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ประชุม พิจารณาแนวทางการปฏิบัติของประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หากมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวเอง 14 วัน (Home Quarantine)

เวลา 14.00 น. วันที่ 29 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 34/2563 โดยมีคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมรับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในวันนี้ (29 พค.63) ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพียง 3 ราย

ภูเก็ต ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางปฏิบัติของประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีมติ ให้ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัด ดังต่อไปนี้ คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี นราธิวาส ยะลา กระบี่ ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่ หากจะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะต้องมีมาตรการเข้ม โดยการ กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน (Home Quarantine)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 ในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรการที่เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนกรณีการเดินทางข้ามจังหวัด นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางจังหวัดภูเก็ตจะต้องรอข้อสั่งการจาก ศบค.มท. ก่อน เมื่อมีข้อสั่งการมา ทางจังหวัดจะออกประกาศ แจ้งพี่น้องประชาชนทราบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ภาพ/ข่าว