วิธีการแก้ปัญหาชีวิต ชี้นำทางให้ชีวิตดีมีสุข ร่ำรวยขึ้นบังเกิดปาฏิหาริย์ทันตา

3423
views
วิธีการแก้ปัญหาชีวิต

วิธีการแก้ปัญหาชีวิต ด้วยเคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ !! ที่ชี้ทางคนที่กำลังทุกข์มากๆ ขัดสน และมีปัญหาเรื่องการเงิน การงาน และครอบครัว ถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้น  มีสุขขึ้น ร่ำรวยขึ้นบังเกิดปาฏิหาริย์ทันตา ให้ทำดังนี้ หมั่นทำทาน 3 อย่างนี้ให้ครบ คือ วัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทาน

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ทาน คือ การให้  อันเป็นเจตนาสละ สิ่งใด สิ่งหนึ่ง ทั้งที่เป็นการสละ ที่เป็นวัตถุ รูปธรรม และเป็นการสละ ให้ สิ่งที่เป็นนามธรรม มีการให้ ปัญญา ความเข้าใจ

การให้อามิสทาน คือการให้วัตถุทาน

1. การให้อามิสทาน คือการให้วัตถุทาน การบริจาคหรือการเสียสละทรัพย์สินเงินทองข้าวของ
ตลอดทั้งกำลังกายและสติปัญญาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ด้วยคุณธรรมคือ เมตตา กรุณา มุทิตา พรหมวิหาร

ธรรมทาน

2. ธรรมทาน นั้นหมาย ความถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆ การทำงานประจำวันที่เราทำแบบทำงานเหมือนทำบุญ ทำงานด้วยความเต็มใจเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ บทสวดมนต์ หนังสือที่มีความรู้ถือว่าเป็นธรรมทานทั้งสิ้นหรือสวดมนต์ทุกวัน เพราะการสวดมนต์ทุกครั้งนั้น นอกจากสร้างคลให้ตนเองแล้ว ทุกครั้งที่สวดจะมีพรหมเทพเทวา ดวงจิตวิญญาณที่อยู่บริเวณนั้นมาร่วมฟังธรรม ฟังคำสรรเสริญ ที่บูชาพระพุทธเจ้าด้วย ” สพพทานํ ธมมทานํ ชินาติ ” ธรรมทานชนะการให้ทานอื่นทั้งปวง

ธรรมทาน

ธรรมทาน ย่อมชนะทานทั้งปวง
รสแห่งธรรม ย่อมชนะรสทั้งปวง
ความยินดีในธรรม ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
ความสิ้นไปแห่งตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง.

อภัยทาน

3. อภัยทาน นั้นจะทำง่ายหรือจะว่ายากที่สุดก็ได้เหมือนกัน เพราะถ้าเราโกรธปักใจหรืออาฆาตแค้นใคร มักจะให้อภัยยาก ครูบาอาจารย์ท่านสอนวิธีให้เราให้อภัยคนได้แบบง่ายต้องใช้พรหมวิหาร 4 เข้าช่วยคือ เริ่มจากเมตตา มากรุณา มามุติทา และถ้าไม่ไหวก็อุเบกขาคือ ปล่อยวางเสีย คิดว่าใครทำอะไรไว้คนนั้นต้องรับกรรมนั้นเอง ให้เริ่มจากคนที่ใกล้ตัวก่อน พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง เพื่อน และขยายออกไปจะสำเร็จโดยง่าย

ปาฏิหาริย์

ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ทั้ง วัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทาน สามารถทำได้ทุกวันง่ายๆ และทุกท่านที่ทำสม่ำเสมอ มากพอ นานพอ ก็จะพบกับ “ปาฏิหาริย์” ที่ท่านจะรู้ด้วยตัวเองทันที ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งขึ้นในทุกๆวัน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพ