ทีมนักวิจัยไทย ค้นพบ “จิ้งจกนิ้วยาว” ชนิดใหม่ของโลก อยู่ที่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

2645
views
จิ้งจกนิ้วยาว

ทีมนักวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ ค้นพบ “จิ้งจกนิ้วยาว” ชนิดใหม่ของโลก อยู่ที่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

จิ้งจกนิ้วยาว สายพันธุ์ใหม่นี้ ถูกค้นพบโดย ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.อัญชลี เอาผล หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วย ดร.นที อำไพ นักวิจัย และ คณะ ที่เขาหินแกรนิต อ.ลานสกา จ.นครนครศรีธรรมราช

ทีมนักวิจัย ม.เกษตรศาสตร์

จิ้งจกนิ้วยาวลานสกา เป็นจิ้งจกนิ้วยาวชนิดใหม่ของโลก ซึ่งงานวิจัยโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (BDC)

จิ้งจกนิ้วยาว สกุล Cnemaspis จัดอยู่ในวงศ์ Gekkonidae ซึ่งจิ้งจกในสกุลนี้ มีความหลากหลายสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีรายงานการค้นพบชนิดใหม่อย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 17 ชนิดในประเทศไทย

จิ้งจกนิ้วยาว

จิ้งจกนิ้วยาวชนิดใหม่ของโลก ที่รายงานครั้งนี้มีชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ว่า จิ้งจกนิ้วยาวลานสกา Cnemaspis lineatubercularis Ampai, Wood, Stuart & Aowphol, 2020

ข้อมูลด้านพฤติกรรมศาสตร์ของสัตว์พบว่า จิ้งจกนิ้วยาวลานสกา อาศัยในบริเวณเขาหินแกรนิต โดยมีถิ่นที่อยู่อาศัยย่อย คือ ซอกหินหรือเพิงหินขนาดใหญ่ บริเวณใกล้ลำธารและน้ำตกทั้งวัยอ่อนและตัวเต็มวัย ซึ่งการซ่อนตัวตามซอกหินหรือเพิงหิน ทำให้จิ้งจกนิ้วยาวลานสกาสามารถหลบหนีจากศัตรูผู้ล่าได้ง่าย

จิ้งจกนิ้วยาว

สัตว์ในวงศ์ Gekkonidae นี้ มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ เช่น การควบคุมแมลงที่เป็นเหยื่ออาหาร ดังนั้นการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัย เช่น เขาหินแกรนิตบริเวณลำธารและน้ำตก จะทำให้จิ้งจกนิ้วยาวลานสกาสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้ในธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์ให้ความหลากหลายของจิ้งจกกลุ่มนี้ในประเทศไทย

จิ้งจกนิ้วยาว

จิ้งจกนิ้วยาว

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก https://doi.org/10.3897/zookeys.932.50602

| อ่านข่าวต้นฉบับ

📌