เมืองนครฯ มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1084
views
เมืองนครฯ มอบถุงยังชีพ

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล

เมืองนครฯ มอบถุงยังชีพ

วันนี้(12 พ.ค.63) ที่วัดพระพรหม อ.พระพรหม นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ตามโครงการเดินตามรอยพระราชา

ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล จำนวน 9 ครอบครัว ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นมีเจ้าอาวาสวัดพระพรหม นายอำเภอพระพรหม ร่วมในพิธี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุถึงบ้านด้วย เนื่องจากไม่สามารถเดินทางมารับของได้

เมืองนครฯ มอบถุงยังชีพ

ทั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นำพลังบวร ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตามโครงการ “เดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ให้ประชาชนรู้เท่าทัน และเข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ

เมืองนครฯ มอบถุงยังชีพ

เมืองนครฯ มอบถุงยังชีพ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19ไปด้วยกัน สำหรับอำเภอพระพรหม มีชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9 ชุมชน

เมืองนครฯ มอบถุงยังชีพ

– ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช