กองทัพภาคที่ 4 นำอาหารกล่องแจกจ่าย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ตรวจสุขภาพประชาชนตามโครงการ Army Delivery

1505
views
Army Delivery

จ.นครศรีธรรมราช – กองทัพภาคที่ 4 นำอาหารกล่องแจกจ่าย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ตรวจสุขภาพประชาชนตามโครงการ Army Delivery

วันนี้(9 พ.ค.63)ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช พ.ท. ทัตตเดช สุวรรณรัตน์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ได้มอบนโยบายและชี้แจงทำความเข้าใจให้กำลังพลตามโครงการ “ Army Delivery ”ของกองทัพภาคที่ 4 ในการทำหน้าที่นำความสุข

Army Delivery

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 หรือ โควิด-19 ตามนโยบายของ “กองทัพบก” ที่ให้ทหารเข้าไปดูแล ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อน โดยการจัดส่งอาหารกล่องแจกจ่ายให้ถึงบ้านพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้ทุกคนได้ต่อสู้ไปด้วยกัน

Army Delivery

ซึ่งกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ได้จัดกำลังพลพร้อมรถจักรยานยนต์และรถยนต์นำอาหารกล่อง เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนยากต่อการเดินทางเข้าถึง ในพื้นที่ ต.นาเคียน และ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่รอบ ๆ ค่ายวชิราวุธ นอกจากนี้ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วยเข้าไปตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ประชาชน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตประจำวันในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาด

Army Delivery

Army Delivery

โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อสร้างความมั่นใจ พร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนเพื่อไว้ใช้ในการป้องกันตนเอง ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 สร้างความดีใจและปลื้มใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ที่ทางกองทัพภาคที่ 4 เข้ามาดูแลช่วยเหลือในด้านต่าง ๆไม่ทิ้งประชาชนในยามประเทศชาติเจอสถานการณ์วิกฤติ

Army Delivery

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร