วันนี้จับตาครม.เคาะช่วยพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท แบบจ่ายครั้งเดียว

1409
views
พิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร

วันนี้จะมีการเสนอ ครม. อีกครั้ง เพื่อขออนุมัติการนำจ่ายเงินเยียวยาแก่เกษตรกร 15,000 บาท แบบจ่ายครั้งเดียว (จากเดิมแผนจ่ายคือ 5,000X3 งวด) ซึ่งเบื้องต้นคาดการณ์เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประมาณ 9-10 ล้านทะเบียน

หลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ชี้แจงหลักการ เงื่อนไข และเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเยียวยาเกษตรกร ต่อคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วันนี้จะมีการเสนอ ครม. อีกครั้ง เพื่อขออนุมัติการนำจ่ายเงินเยียวยาแก่เกษตรกร 15,000 บาท แบบจ่ายครั้งเดียว ซึ่งเบื้องต้นคาดการณ์เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประมาณ 9-10 ล้านทะเบียน

วันนี้จับตาครม.เคาะช่วยพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร

สำหรับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน เพื่อให้เกษตรกรสามารถรับเงินเยียวยาได้ถูกต้องนั้น ผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้, ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน และเจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียน เพื่อป้องกันการขอขึ้นทะเบียนซ้ำ รวมทั้งต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

โดยเกษตรกรที่ต้องการขอขึ้นทะเบียน ขอให้โทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านสำนักงานเกษตรฯใกล้บ้าน ซึ่งจะมีแนวทางในการดำเนินการช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม ส่วนเกษตรกรรายเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถปรับปรุงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ก (FARMBOOK) ได้ทันที เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดโรค ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม

FARMBOOK

สำหรับ เกษตรกรที่ต้องการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน สามารถทำได้ ดังนี้
เข้าสู่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th หรือ (คลิกที่นี่)
ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
คลิกคำว่า “ค้นหา” จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้

| อ่านข่าวต้นฉบับ