ภูเก็ต – ก้าวกระโดดยอดผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย ที่บ้านบางเทา ยอดสะสมพุ่ง 206 ราย

1046
views
ภูเก็ต เพิ่มอีก 4 ราย

ภูเก็ต – ก้าวกระโดดยอดผู้ป่วยโควิด-19 ภูเก็ต เพิ่มอีก 4 ราย พบเป็นผู้ที่มีประวัติเสี่ยงเกี่ยวข้องกับกลุ่มบางเทา เคยแสดงอาการป่วยแต่ตรวจไม่เจอเชื้อ ต้องกักตัวตรวจซ้ำ

วันนี้ (26 เม.ย.) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม-25 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 4 ราย รวมยอดป่วยสะสม 206 ราย ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายและอนุญาตให้ กลับบ้าน 161 ราย กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 45 ราย

ในจำนวนนี้ อาการรุนแรง 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 51 ราย กลับบ้านแล้ว 3,563 ราย

ภูเก็ต เพิ่มอีก 4 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ ทั้ง 4 ราย มีรายละเอียดดังนี้ ลำดับที่ 1 รายที่ 203 หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพค้าขายที่บ้านในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 161 ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการตรวจหาเชื้อครั้งแรกเมื่อ 9 เมษายน 2563 ให้ผลลบ ได้ถูกกักตัวที่โรงแรมครบ 14 วันแล้ว หลังจากนั้นได้มีการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ผลพบเชื้อ ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 2 คน

ลำดับที่ 2 รายที่ 204 ชายไทย อายุ 62 ปี อาชีพคนดูแลมัสยิดแห่งหนึ่งในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 196 อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ผู้ป่วยรายนี้พบจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 15 คน

ลำดับที่ 3 รายที่ 205 ผู้ชายไทย อายุ 57 ปี อาชีพค้าขายที่บ้านในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 196 ผู้ป่วยรายนี้พบจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ เคยมีอาการป่วยที่เข้าข่ายในช่วงปลายเดือนมีนาคม ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 9 คน

ลำดับที่ 4 รายที่ 206 ชายไทย อายุ 43 ปี อาชีพครูสอนศาสนาในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 196 อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ผู้ป่วยรายนี้พบจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ เคยมีอาการป่วยที่เข้าข่ายในช่วงปลายเดือนมีนาคม ปัจจุบันไม่มีอาการ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 7 คน ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายนี้ ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

ภูเก็ต เพิ่มอีก 4 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่พบในพื้นที่บางเทา และมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ ผู้ป่วยบางรายที่พบจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่น่าจะมีอาการป่วยในช่วงก่อนหน้านี้ และหายป่วยแล้วแต่ยังคงตรวจพบเศษซากของเชื้ออยู่ ส่วนประเด็นที่ผู้ป่วยเคยได้รับการตรวจหาเชื้อครั้งแรกแต่ไม่พบแล้วมาพบเชื้อในครั้งที่ 2 นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายสงสัยโรคโควิด-19 หรือผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคโควิด-19 ถึงแม้จะตรวจไม่พบเชื้อก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

| อ่านข่าวต้นฉบับ