คนกลัวตายไปปล่อยปลา ให้ชีวิตสัตว์เป็น ‘อภัยทาน’ ต่ออายุไปในตัว : หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

2919
views
คนกลัวตายไปปล่อยปลา

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เป็นพระภิกษุนิกายเถรวาทฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี มีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้วิชามโนมยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ)

มรณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๕ หลังการมรณภาพ สังขารร่างกายของท่านมิได้เน่าเปื่อยอย่างศพของคนทั่วไป และได้มีการเก็บรักษาไว้ที่วัดท่าซุงจนถึงปัจจุบันนี้ แต่วันนี้เสียงเทศนาของท่านมีแพร่หลายในยูทูปและเป็นคลิปสั้นๆ ภาษาธรรมของท่านเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา จะขอนำเรื่อง “คนกลัวตายไปปล่อยปลา” มาเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

…คนกลัวตายไปปล่อยปลาเสียนะ เอาอย่างนี้ดีกว่า “เป็นการสะเดาะเคราะห์” ปล่อยสักปีละครั้ง ครั้งละกี่ตัวไม่สำคัญ ตัวเดียว ๒ ตัว ๓ ตัว ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้ ให้ชีวิตสัตว์เป็น “อภัยทาน” อย่างนี้จะอยู่ครบอายุขัย บางคนเกินอายุขัย

ผู้ถาม : ปล่อยชีวิตสัตว์นี่หรือครับ ?

หลวงพ่อ : ใช่ ! ไม่ใช่เรื่องเล็ก เรื่องใหญ่มาก

ผู้ถาม : ทีนี้พูดถึงเรื่องปล่อยปลาอย่างเดียว ปล่อยอย่างอื่นงูเงอ..อะไรนี่ไม่ได้หรือครับ ?

หลวงพ่อ : เหมือนกัน งูได้ เงอไม่ได้ (หัวเราะ) เงอรูปร่างเป็นไง ?

ปล่อยชีวิตสัตว์

ผู้ถาม : เอาละ ต่อไปใครไปดูหมอดูว่า เคราะห์ยังงั้น เคราะห์ยังงี้ กลัวตายน่ะ ปล่อยสัตว์เถอะ ! แล้วก็จะต่ออายุไปในตัวเสร็จ

หลวงพ่อ : เอาอย่างนี้ดีกว่า ไม่ต้องไปดูหมอดูหรอก ปล่อยซะทุกปี ตั้งใจเลยถึงปีเราจะปล่อย หรือว่าถึงเดือนเราจะปล่อย ถ้าทางที่ดีนะ ปล่อยเดือนละตัวให้จิตมันตั้งไว้ ถึงปลายเดือนต้นเดือนเราจะปล่อยปลา ๑ ตัว ๒ ตัว ตามใจ ตั้งใจไว้

ทีนี้ขณะที่ปล่อยก็เป็นบุญใช่ไหม ขณะที่จิตตั้งอยู่มันเป็น “อนุสสติ” ถ้าตายแล้วจะมีอานิสงส์สมบูรณ์แบบ อย่างนี้ตกนรกไม่ได้ เป็น “เมตตาบารมี” ใน “พรหมวิหาร ๔”

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

ปล่อยชีวิตสัตว์

จาก “ธัมมวิโมกข์” ฉบับที่ ๔๒๑ เดือนเมษายน ๒๕๕๙ หน้า ๙๔ คัดลอกโดย คณะบุญสุประวีณ์ FB : กุลปราการ นันทิกานต์ / คำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

 
ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร