ความสุข มันอยู่ใกล้แค่นี้เอง มันอยู่กับเราตลอดเวลา แค่..เข้าใจมัน!!

1830
views
ความสุข...อยู่ที่ใจ

ความสุขอยู่ที่ใจ รักษาใจให้เป็นสุข ด้วยการยอมรับในทุกสิ่ง ที่สำคัญต้องปล่อยวางให้ได้ ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าเรื่องจะร้ายแรงและเศร้าโศกเพียงใด

หนังสือ Time magazine บอกว่าที่อเมริกา ได้มีงานวิจัยพบว่าคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกก็คือ พระในทางพุทธศาสนา โดยทดสอบด้วยการสแกนสมองของพระที่ ทำสมาธิ และได้ผลลัพธ์ ออกมาว่าเป็นจริง..

อริยะสัจ ๔

หลักความเชื่อของศาสนาพุทธ ก็คือ เหตุที่ทำให้เกิดความสุขนั้นก็คือ อยู่กับปัจจุบันขณะ ปล่อยวางได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ควบคุมความอยากที่ไม่มีสิ้นสุด ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ทะเลาะและใช้หลัก เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ให้อภัยตัวเองและผู้อื่น มีจิตใจเมตตากรุณา และเสียสละเพื่อผู้อื่น

อริยะสัจ ๔ สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและ บอกไว้ ว่าด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แท้จริงแล้วก็คือ ทางเดินไปหาคำว่า ” ความสุข ” เพราะถ้าเมื่อไรเราเข้าใจ ” ความทุกข์ ” ได้แล้ว ความสุขก็จะเกิดขึ้นทันที

อุปสรรคของความสุข ก็คือ แรงปรารถนา และตัณหา พระอาจารย์บอกว่า คนเราจะมีความสุขมันไม่มีขึ้นอยู่กับว่า ” มีเท่าไร ” แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเรา ” พอเมื่อไร ” ความสุขไม่ได้ขึ้นกับจำนวนสิ่งของที่เรามีหรือเราได้…ท่านสังเกตจากชาวนาที่ จ. อุบล ถ้าบ้านไหนมีควายไว้ช่วยทำนา ๑ ตัว บ้านนั้นจะมีความสุข แต่เมื่อไรที่ชาวนาคนไหนอยากจะได้ควาย ตัวที่ ๒ ชาวนาคนนั้นจะไม่มีความสุขเลย เพราะต้องเริ่มคิดว่าจะทำไงดีถึงจะได้ควายอีกสักตัว เราก็เหมือนกัน เมื่อไรที่เราอยากได้รถคันใหม่ อยากได้บ้านใหม่ อยากไปเที่ยว อยากจะมัดใจใครสักคน ฯลฯ เราจะเริ่มเป็นทุกข์ เพราะเราต้อง คิดหาทางที่จะเอามันมาให้ได้ มาเป็นของเรา..

ดังนั้นวิธีจะมีความสุขอันดับแรก ต้อง ” หยุดให้เป็น และพอใจให้ได้ ” ถ้าเราไม่หยุดความอยาก(ที่มากเกินไป) ของเราแล้วละก็ เราก็จะต้องวิ่งไล่ตามหลายสิ่งที่เรา ” อยากได้ ” มันจะ เหนื่อย!!! และความทุกข์…….. ก็จะตามมา…

การปล่อยวาง

ข้อต่อมาที่ทำให้เราเป็นสุข คือ การมองทุกอย่างในแง่บวก เมื่อเสร็จงานแล้วกลับถึงบ้าน คนที่บ้านถามว่า วันนี้เป็นไงบ้าง ? ส่วนใหญ่เราจะตอบว่า ” โดนบอสด่ามา วุ่นวาย ลูกค้างี่เง่า ฯลฯ ” ทำไมเราถึงชอบคิดถึงแต่เรื่องไม่ดี ในชีวิตแต่ละวัน แน่นอนเราต้องเจอทั้งเรื่องดีและไม่ดี แต่ถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องเริ่ม ด้วยการมองแต่สิ่งดีๆ มองให้เป็นบวก เพื่อที่ใจเราจะได้เป็นบวก คิดถึงสิ่งที่เราทำสำเร็จแล้วในวันนี้ สิ่งดีๆที่เราได้ทำ….

ข้อต่อมาคือ การให้ หมายรวมถึงการให้ในรูปแบบสิ่งของหรือเงิน เรียกว่าบริจาค และการให้ความเมตตา กรุณาต่อกัน ให้อภัย ทั้งตัวเอง และคนอื่น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ เป็นปัจจัย ทำให้เรามีความสุข….

การปล่อยวาง ให้ได้ ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าเรื่องจะร้ายแรงและเศร้าโศกเพียงใด จำไว้ว่า มันจะโดน เวลา พัดพามันไปจากเราไม่ช้าก็เร็ว เราจะผ่านพ้นไปได้….และยอมรับในความเป็นจริงของชีวิต ไม่ว่า จะเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบเพียงใด ไม่ว่า ผิดหวัง สูญเสีย เจ็บป่วยล้วนแล้วแต่ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา เราทุกคนต้องได้ผ่านบททดสอบนี้ทั้งสิ้น ไม่ว่าเราจะเป็นใคร…

ขอให้เรารักษาใจเราให้เป็นสุข อยู่เสมอ เพราะความสุข มันอยู่ใกล้แค่นี้เอง แค่ที่ ใจของเรา นี่เองแหละ …

ธรรมทาน
เรียบเรียง – ความสุข…อยู่ที่ใจ – She – GotoKnow