4 จุดเสี่ยงเชื้อโรค บนรถไฟ รถไฟฟ้า และบนแท็กซี่

1048
views
4จุดเสี่ยง'บนรถสาธารณะ

กรมอนามัย แนะนำ 4จุดเสี่ยง ที่ต้องสะอาดบนรถไฟและรถไฟฟ้า และบนแท็กซี่ ป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา

 4 จุดเสี่ยงเชื้อโรค บนรถไฟและรถไฟฟ้า

4 จุดเสี่ยงเชื้อโรค บนรถไฟและรถไฟฟ้า

1. ราวจับภายในตู้โบกี้

2. การอยู่ในที่ผู้คนหนาแน่น

3. ราวจับบันไดเลื่อนตรงสถานีรถไฟฟ้า

4. ห้องส้วมและอ่างล้างมือ ในตู้โบกี้รถไฟไทย

4 จุดเสี่ยงต้องสะอาดบนแท็กซี่

4 จุดเสี่ยงต้องสะอาดบนแท็กซี่

1. ที่จับบริเวณประตู

2. ที่จับบริเวณเหนือหัวผู้โดยสาร

3. กระจกภายในรถ

4. ที่วางแขน

ซึ่งเราสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาบนเท๊กซี่ได้ด้วยการทำความสะอาดในบริเวณ 4 จุดดังกล่าวด้วย น้ำสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ 70% ที่สามารถทำลายเชื่อไวรัสได้ นอกจากนี้ขณะโดยสารบนรถแท็กซี่ก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วย

อ้างอิง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

📌